Đại hội thi đua yêu nước tỉnh đồng tháp lần thứ VI năm 2020 – ngành giáo dục có 07 điển hình tiên tiến

Ngày 02/10/2020 tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI. Tại Đại hội, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã công nhận 331 cá nhân va 2tập thể Điển hình tiên tiến của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó, ngành Giáo dục có 07Điển hình tiên tiến được công nhận:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giáo viên trường Trung học phổ thông Thiên hộ Dương, thành phố Cao Lãnh.

2. Ông Ngô Thanh Sang, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười.

3. Ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ông Lê Văn Sơn, Giáo viên trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1.

5. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi, Giáo viên trường Trung học cơ sở Phong Hoà, huyện Lai Vung.

6. Em Lê Hoàng Nam, Học sinh trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều.

7. Em Lê Sơn Đức Tín, Học sinh trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1.

NGƯT Nguyễn Thị Thanh Nhi (bìa phải) giao lưu tại Đại hội

Đặc biệt, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi được chọn làm đại biểu chính thức dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội tháng 12 năm 2020./.

Bài viết liên quan