TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM

    Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trong việc thực hiện đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học; sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường; đánh giá học sinh cấp tiểu học; giáo dục ngoài giờ lên lớp,... góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, trường TH Lê Văn Tám tổ chức tập huấn chuyên môn đầu năm cho tập thể cán bộ giáo viên của trường.

          Thực hiện theo kế hoạch số:   /KH-THLVT ngày 05/9/2019 về việc tập huấn chuyên môn đầu năm, đúng 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2019, Ban giám hiệu trường cùng 39 giáo viên chủ nhiệm có mặt đông đủ tại Hội trường trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Tập thể giáo viên dự sinh hoạt chuyên môn tại Hội trường

Buổi sinh hoạt gồm những nội dung:

  1. Triển khai mô hình hoạt động ngoài giờ lên lớp HORT của CHLB Đức
  2. Triển khai nội dung tập huấn: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua môn Thủ công.
  3. Rút kinh nghiệm đánh giá học sinh theo Văn bản hợp nhất số:03/VBHN-BGDĐT.
  4. Rút kinh nghiệm ra đề kiểm tra định kì và ôn tập học sinh.
  5. Giới thiệu 15 trò chơi giúp quản lí lớp học.
  6. Nâng cao kĩ thuật dạy học.
  7. Quán triệt Văn bản số:1067/SGD-GDTH ngày 08/8/2016 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn kể từ năm học 2016-2017.
  8. Tổng hợp nội dung buổi sinh hoạt, ý kiến giáo viên.

Cô Phạm Thị Ngọc Ánh - Phó Hiệu trưởng triển khai nội dung 

trong buổi sinh hoạt chuyên môn

 

Cô Lê Ngọc Hân - GVCN Lớp 4/4 triển khai 

các kỹ thuật dạy học tích cực

Cô Nguyễn Thị Thùy Dung - GVCN Lớp 1/3 triển khai 

Top 15 trò chơi để quản lý lớp trật tự.
 
     Sau buổi sinh hoạt, hầu hết giáo viên đều tâm đắc vì được học hỏi thêm nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp theo mô hình HORT, được củng cố kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy – học năm học 2019 – 2020.
 
Tác giả: Cô Trần Thị Thử - GVCN Lớp 5/5
Bài viết liên quan