VĂN NGHỆ GÂY QUỸ HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 4