QUYẾT ĐỊNH CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 - NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

      Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, Trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức cho giáo viên tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn 1 trong 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới ban hành để giảng dạy trong năm học 2020-2021

    Lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Văn Tám công bố Quyết định chọn sách giáo khoa lớp 1 - Năm học 2020-2021

QĐ CÔNG BỐ KẾT QUẢ LỰA CHỌN DANH MỤC SGK LOP 1.pdf

Bài viết liên quan